O HRMbot

Spółka HRMbot Sp.zo.o. powołana została przez wieloletnich praktyków w zakresie HR i bazuje na ich bogatych doświadczeniach doradczych i zarzadczych. Specjalizujemy się we wspieraniu funkcji zarzadzania zasobami ludzkimi w firmach przy wykorzystaniu narzędzi cyfrowych. Naszym głównym produktem jest Outsourcing Funkcji Personalnych (OFP).

OFP obejmuje trzy elementy:

  • Platformę do zdalnego zarządzania zasobami ludzkimi - HRM_BOT,
  • Zbiór gotowych słowników i narzędzi personalnych,
  • Konsultantów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, którzy na bazie platformy i przygotowanych narzędzi pełnią rolę zewnętrznego działu HR.

Dostarczenie naszej usługi pozwala firmom z sektora MŚP zoptymalizować proces zarządzania zasobami ludzkimi. Daje dostęp do zaawansowanych narzędzi zazwyczaj niewykorzyystywanych ze względu na wysokie koszty i poziom skomplikowania przez małe i średnie podmioty. Pozwala to firmie wykorzystwać zaawansowane możliwości zarządcze i analityczne przy konkurencjnej cenie.